Mensenhandel in Colorado wordt vaak verkeerd begrepen. Veel mensen geloven niet dat hier mensenhandelaars actief zijn, of ze weten niet wat mensenhandel werkelijk betekent. De Colorado Human Trafficking Council (“The Council”) heeft een campagne ontwikkeld om het bewustzijn over alle vormen van mensenhandel in Colorado te vergroten en om veel van de misvattingen recht te zetten.

De campagne van de Council maakt gebruik van doorleefde ervaringsverhalen, verteld vanuit het perspectief van iemand die wordt verhandeld, om te illustreren wat mensenhandel is en hoe een mensenhandelaar iedereen kan uitbuiten, waarbij hij vaak misbruik maakt van iemand die zich in een kwetsbare situatie bevindt, door hen iets te beloven dat zij willen/nodig hebben, en deze vervolgens te beheersen door middel van geweld, fraude of dwang. De Raad heeft deze kronieken samengesteld uit de details en feiten van veel verschillende mensenhandelzaken en levenservaringen (ter bescherming van identiteiten). Hoewel sommige aspecten van deze geleefde ervaringen moeilijk te lezen, te horen, te geloven of te accepteren zijn, zijn de feiten en omstandigheden allemaal waar en authentiek. 

Een voorbeeld is Jacobus. Het verhaal van James is opgebouwd rond een levensechte ervaring van een man die een baan op een boerderij aannam. De boerderij was van een familielid van hem en werd ertoe gebracht te geloven dat hij en zijn gezin een veilige plek zouden hebben om te wonen en te werken, en genoeg geld zouden verdienen om hem en zijn gezin te onderhouden. Toen James zijn gezin echter naar de boerderij verhuisde, zaten ze in de val. James kreeg te horen dat hij een schuld had voor de verhuizing, plus huur en voedsel. Ze leefden in erbarmelijke levensomstandigheden, ze werden gedwongen te werken zonder loon, ze werden bedreigd, ze hadden geen financiële middelen en ze konden nergens heen.

Dit is verschrikkelijk, schokkend en misschien moeilijk te begrijpen omdat het indruist tegen wat veel mensen geloven. Hier zijn enkele veelvoorkomende misvattingen waar de ervaring van James tegenin gaat:

  • Mensenhandel betekent gedwongen seks: uit de zaak van James blijkt dat mensenhandel niet altijd sekshandel is, maar ook mensenhandel. Arbeidshandel vindt plaats in veel verschillende industrieën en gemeenschappen, waaronder de landbouw en in plattelandsgebieden.
  • Mensenhandelaars zijn vreemden die mensen van de straat halen: de zaak van James laat zien dat niet alle mensenhandelaars vreemden zijn. Zelfs een familielid kan een mensenhandelaar zijn. Vaak is een mensenhandelaar iemand met een persoonlijke band met het slachtoffer, iemand die het slachtoffer vertrouwt.
  • Mensenhandel is smokkel of ontvoering: Net als James zoeken veel slachtoffers een oplossing voor een persoonlijke uitdaging (ze hebben werk of huisvesting nodig) en gaan graag mee. Ze worden niet fysiek in hun situatie gedwongen, maar worden eerder geïntimideerd en voorgelogen.
  • Mensenhandel komt alleen voor bij jonge meisjes: zoals het verhaal van James laat zien, zijn niet alle slachtoffers meisjes. Alle geslachten en leeftijden kunnen ten prooi vallen aan de dwang en manipulatieve tactieken van een mensenhandelaar.
  • Een slachtoffer kan ontsnappen en hulp krijgen: het is duidelijk dat het niet gemakkelijk zal zijn voor James om te vertrekken. Mensenhandelaars gebruiken tactieken zoals bedreigingen en schuldslavernij om angst aan te wakkeren en hun slachtoffers onder controle te houden.

De Raad is van mening dat hoe beter we begrijpen hoe een mensenhandelaar mensen uitbuit, hoe beter we mensenhandel kunnen identificeren, melden en uiteindelijk voorkomen dat het gebeurt. Bovendien is een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen, medelevend bewustzijn hebben voor slachtoffers en overlevenden, en waardigheid en gerechtigheid voor iedereen bevorderen.

Leden van de Colorado-gemeenschap kunnen het verschil maken. Informeer uzelf en meld een verdachte situatie. Door de tijd te nemen om te begrijpen wat mensenhandel is, en door ons bewust te zijn van de verschillende soorten die hier in Colorado plaatsvinden, kunnen we allemaal bijdragen aan het stoppen van deze misdaad. 

Bezoek voor meer informatie over de ervaring van James ThisIsHumanTrafficking.com/James

Bel 866-455-5075 of sms 720-999-9724 om te rapporteren of meer te weten te komen over beschikbare services.

Over de Raad

De Council, opgericht door wetgeving in 2014, ondergebracht bij het Colorado Department of Public Safety, Division of Criminal Justice, Office for Victims Program, coördineert de inspanningen ter bestrijding van mensenhandel in de hele staat met als uiteindelijk doel mensenhandel in Colorado te voorkomen. De 35-koppige raad, die is toegewijd aan de gerechtigheid en de waardigheid van overlevenden van mensenhandel, vertegenwoordigt staats- en niet-gouvernementele instanties, ervaringsdeskundigen, wetshandhavingsinstanties, openbare aanklagers, regionale coalities en taskforces, juridische diensten, slachtofferhulpverleners, de academische wereld en geloof -gebaseerde organisaties. 

De Raad is bedoeld om: 

  • Leiderschap samenbrengen van gemeenschapsgerichte en staatsbrede inspanningen ter bestrijding van mensenhandel 
  • Bouw en verbeter de samenwerking tussen gemeenschappen en provincies binnen de staat 
  • Opzetten en verbeteren van uitgebreide diensten voor slachtoffers en overlevenden van mensenhandel 
  • Helpen bij de succesvolle vervolging van mensenhandelaren 
  • Help mensenhandel in Colorado te voorkomen