Misvattingen over mensenhandel: de ervaring van James

Mensenhandel in Colorado wordt vaak verkeerd begrepen. Veel mensen geloven niet dat hier mensenhandelaars actief zijn, of ze weten niet wat mensenhandel werkelijk betekent. De Colorado Human Trafficking Council (“The Council”) heeft een campagne ontwikkeld om het bewustzijn over alle vormen van mensenhandel in Colorado te vergroten en om veel van de misvattingen recht te zetten. De campagne van de Council maakt gebruik van doorleefde ervaringsverhalen, verteld vanuit het perspectief van iemand die wordt verhandeld, om te illustreren wat mensenhandel is en hoe een mensenhandelaar iedereen kan uitbuiten, waarbij hij vaak misbruik maakt van iemand die zich in een kwetsbare situatie bevindt en hem of haar iets belooft [ ...]